English

 

 

Phần 2: Hướng dẫn các bước thực hành trong Thiền Yên Lặng

* Để mở rộng hay thu nhỏ màn hình, nhấp đôi chuột (double click) vào màn hình


Tựa đề Flash Video Window Media Video
Đường truyền nhanh Đường truyền chậm
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Pháp Thiền Yên Lặng (6:29) Xem
(16,9mb)
Xem
(8,5mb)
Xem
(3,3mb)
Phần 2: Hướng dẫn các bước thực hành trong Thiền Yên Lặng (5:59) Xem
(16,3mb)
Xem
(8,1mb)
Đang Xem
(3mb)
Phần 3: Các bước khai thông khi tập Thiền Yên Lặng (8:57) Xem
(21,7mb)
Xem
(11,3mb)
Xem
(4,5mb)
Phần 4: Những vấn đề khác liên quan đến Thiền Yên Lặng (6:29) Xem
(18,2mb)
Xem
(8,7mb)
Xem
(3,3mb)
Phần 5: Phỏng vấn (10:49) Xem
(32,8mb)
Xem
(14,8mb)
Xem
(5,5mb)

thienyenlang.com