English

 

 

Phần 4: Những vấn đề khác liên quan đến Thiền Yên Lặng

Xin chờ giây lát ....

Chuyển sang window media video

Bấm vào nút  để mở lớn hoặc thu nhỏ màn hình


Tựa đề Flash Video Window Media Video
Đường truyền nhanh Đường truyền chậm
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Pháp Thiền Yên Lặng (6:29) Xem
(16,9mb)
Xem
(8,5mb)
Xem
(3,3mb)
Phần 2: Hướng dẫn các bước thực hành trong Thiền Yên Lặng (5:59) Xem
(16,3mb)
Xem
(8,1mb)
Xem
(3mb)
Phần 3: Các bước khai thông khi tập Thiền Yên Lặng (8:57) Xem
(21,7mb)
Xem
(11,3mb)
Xem
(4,5mb)
Phần 4: Những vấn đề khác liên quan đến Thiền Yên Lặng (6:29) Đang Xem
(18,2mb)
Xem
(8,7mb)
Xem
(3,3mb)
Phần 5: Phỏng vấn (10:49) Xem
(32,8mb)
Xem
(14,8mb)
Xem
(5,5mb)

 


thienyenlang.com